Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.

Ysgol Bryn Tabor is a Welsh Medium Community Primary School serving the village of Coedpoeth and surrounding areas.  It was established as a small unit in 1967 but has now grown to be a full Primary School with 227 on roll (2011).  Welsh is the medium of instruction of the school.

Crewyd gan:Mrs Arfona Evans

Ysgol Wledig Benodedig Gymraeg yw Ysgol Bryn Tabor sy’n gwasanaethu Pentref Coedpoeth a’r ardaloedd o gwmpas.  Ers ei sefydlu yn 1967 fel uned fach, fe ddatblygodd i fod yn Ysgol Gynradd gyflawn.  Erbyn hyn (2011) mae 227 o ddisgyblion ar lyfrau’r Ysgol.  Cymraeg yw prif gyfrwng dysgu'r Ysgol .

E-ddiogelwch

E-safety

E-ddiogelwch/E-safety

Ym mis Ionawr 2013 cafodd yr ysgol arolwg lwyddiannus gan Estyn. Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr adroddiad!

 

In January 2013 we had a successful school inspection by Estyn. Click on the picture above to read our report!

Gwybodaeth i’r Rhieni am y Profion Llythrennedd a Rhifedd - cliciwch y llun

Information for parents regarding the National Numeracy and Literacy tests - Click the picture