Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.

E-ddiogelwch

E-safety

Llyfryn: Plant, TGCh ac

e-ddiogelwch

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

 

Booklet: Children, ICT & e-Safety

Information for parents and carers

Cyswllt i wefannau defnyddiol. Cliciwch ar y llun.

Useful internet links. Click on the pictures.