Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Meithrin a Derbyn
Blynyddoedd 1 a 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Meithrin a Derbyn
Blwyddyn 3 a 4
Blwyddyn 5 a 6