Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Pel-rhwyd
Dyma ein tim yn cymryd rhan mewn
Twrnament pel-rhwyd yn Ysgol Morgan Llwyd!
Triathalon Ta Ta
Dyma redwyr y dyfodol yn ymarfer eu
sgiliau yn y triathalonTa-Ta.