Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Eco Gyngor
Cyngor Ysgol

Eco Gyngor

Cyngor ysgol

Ymweliad y Cyngor Ysgol a’r Eco-Gyngor i Barlwr y Maer.

The School Council and Eco-Council visit the Mayor’s Parlour.