Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Gweithdy Cerdd - Music Workshop
Dyma ni yn mwynhau’r gerddorfa!
Here we are enjoying the orchestra!!
IMG_0837.MOV
Cliciwch ar yr eicon i fwynhau eu cerddoriaeth
Click on the icons to enjoy their music
IMG_0839.MOV
IMG_0840.MOV