Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Blwyddyn 3 a 4
Thema: Chwaraeon
Theme: Sports
“Smoothies”
Dyma Blwyddyn 3 a 4 wrthi’n paratoi smoothies! Roedd rhaid ysgrifennu’r dull wedyn yn gywir yn eu llyfrau gan ddfnyddio berfau gorchmynol!
Here we are Year 3 & 4 busy preparing the ingredients for making smoothies! They had to write the method in their language book using imperative verbs.