Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Clwb Brecwast
Clwb brecwast AM DDIM i holl blant yr ysgol

FREE breakfast club available to all of the school children

Oriau agor/Opening times: 8:00 - 8:30 y.h./a.m.

Clybiau ar ol ysgol
Dewch i ymuno mewn gweithgareddau hwyliog!

Dydd Llun Canu’r Urdd
Blynyddoedd 3, 4, 5, a 6 Aelodau yn unig/Members only
3.15yh tan 4.00yh

Dydd Mawrth  Clwb Celf yr Urdd/Llefaru
Blynyddoedd 3, 4, 5, a 6 - Aelodau yn unig/Members only
  3.15yh tan 4.00yh


Dydd Iau  Clwb Rygbi Tag i Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6
  3.15yh tan 4.15yh
Clwb 
Diwedd Dydd