Ysgol Bryn Tabor

 

Pennaeth/Headteacher: Mr K. N. Williams

 

Cartref/Home.Gwybodaeth/Information.Dosbarth/Class.Cyngor Ysgol/Eco Gyngor.Chwaraeon/Sports.Gweithgareddau/Activities.Clybiau/Clubs.
Cyngor ysgol
Aelodau o’r Cyngor Ysgol 2012 - 2013:

Blwyddyn 6:	Emyr, Lloyd ac Elen
Blwyddyn 5:	Mali, Scott
Blwyddyn 4: Ifan ac Amy
Blwyddyn 3: Leo, Ryan Beech, Mia